<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Nasjonalt cybersikkerhetssenter
Forbered deg på løsepengevirus
Norske virksomheter blir angrepet med løsepengevirus og det kan være vanskelig å beskytte seg, skriver John Bothner i Nasjonalt cybersikkerhetssenter.
Ikke tryggere på innsiden av brannmuren
Ideelt sett bør man ha tilgangskontroll på alle nettverksporter i virksomheten, skriver John Bothner.
Uriktige og unyanserte påstander
Nils Ove Gamlem kommer med uriktige og unyanserte påstander, skriver Bente Hoff, leder for Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM.
Svake fremtidsutsikter fra NSM
Følger man bare sikkerhetsrådene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Bente Hoff vil ikke bare den generelle økningen datainnbrudd fortsette. De vil bli mye verre enn i fjor, skriver Nils Ove Gamlem.
Digitale trusler i 2021
Trusselaktørene i det digitale rom vil alltid utnytte mulighetene som oppstår på grunn av ny teknologi og nye bruksmønster, skriver Bente Hoff.
Løsepengevirus rammer norske virksomheter
Digitale operasjoner blir stadig mer sofistikerte, og hendelseshåndtering er tid- og ressurskrevende, skriver Reni Jarmund Telje.
Billigere og bedre tiltak blir oversett
Det er ikke nødvendigvis de dyreste sikkerhetstiltakene som beskytter best, skriver Are Søndenaa og John Bothner.