<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Silicon Valley Bank
– Øker sårbarheten for kursfall
Sentralbankene står overfor en «catch-22»-situasjon. Øker de rentene ytterligere, øker de også risikoen for finansiell ustabilitet. Kutter de rentene eller blir passive, kan inflasjonen i verste fall få bedre fotfeste. Vi bør forberede oss på utfordrende markedsforhold fremover.
Banken søker konkursbeskyttelse
Bankkrisen fortsetter, tross redningsaksjon
Torsdag fortsatte kursfallene for regionale amerikanske banker. Credit Suisse fikk derimot en voldsom rekyl, etter at Sveits' sentralbank lovte krisehjelp.
Tror på lavere BNP-vekst for USA
Goldman Sachs nedjusterer BNP-estimatene for USA etter bankuroen i landet. 
Klar Saudi-beskjed utløste krakk
Credit Suisses største eier utelukker å gå inn med mer penger i den kriserammede banken, og sendte europeiske storbanker hodestups onsdag. Credit Suisse selv stupte 30 prosent.
Kjemperekyl for bankaksjer
Myndighetenes redningsaksjon bidro til at amerikanske bankaksjer steg kraftig tirsdag. Også fallende inflasjon bidro positivt.
Spår rentekutt i neste uke
Ingen endring er nå snart like sannsynlig som at Federal Reserve hever renten med «en kvarting» på neste ukes møte. Nomura spår til og med et kutt.