<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Utenlandskabler
Dumt med superprofitt?
Det er ikke kraftmarkedet, men politisk omfordeling av offentlige midler som feiler, skriver Sverre Nagell Bjordal.
Verdens dummeste energipolitikk har gitt resultater
Vi må ikke lulle oss til å tro at uten Putin ville alt vært bra. Krisen er i hovedsak selvskapt. Europa har ført historiens kanskje dummeste energipolitikk, skriver Jan Emblemsvåg.
Kraftkablene kan løse strømkrisen
Om man velger å tømme vannmagasinene før vinteren, burde man da pålegges å importere tilbake kraften man har eksportert, men aldri burde ha eksportert? Anders T. Frøvig spør.
Strømdebatten må snus 180 grader
Nå har vi en systemsvikt i markedet der stat og kommuner beriker seg selv på et strømmarked som er ute av kontroll, skriver Morten Wiese.
Strømkrisen kan forklares med elementær økonomisk analyse
Den opplagte politikken for å unngå prissjokk er å forby strømeksport så lenge fyllingsgraden i magasinene ligger under normalnivået, hevder Anders T. Frøvig.
Jens og det «grønne batteriet»
Utregning: Utenlandskabler kostet hver husstand 2.500 kroner i fjor
Strømeksport via de to utenlandskablene til Tyskland og England medførte 2.500 kroner i økt strømregning for en vanlig husstand i fjor.