<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
adp
Tregere jobbvekst enn ventet i USA
Sysselsettingen i privat sektor i USA økte med 103.000 stillinger i november. På forhånd ventet markedet 130.000. Lønnsveksten var den laveste på mer enn to år.
Lavere sysselsettingsvekst enn ventet i USA
Sysselsettingsveksten i den private sektoren i USA er lavere enn forventet.
Større jobbvekst enn ventet i USA
Sysselsettingstallene for privat sektor i USA viser langsommere vekst i juli, men i forkant var det ventet enda tregere oppgang.
Jobbtall og Fed senker børsene
Utsikter for flere rentehevinger bidro torsdag til brede børsfall, mens renten på toårige amerikanske statsobligasjoner steg til en 16-årig topp.
Inflasjons- og jobbtall preger markedet
Torsdag bidro overraskende lav inflasjon til europeisk børsoppgang, mens uventet sterke jobbtall trakk ned i USA. Salesforce var blant taperaksjene.
Nye jobbtall fra USA godt under konsensus
Private bedrifter i USA skapte langt færre nye jobber enn ventet i mars. – Arbeidsgivere trekker seg tilbake.
Powell har rett
Flere tall viser at USAs rentehevinger ikke «biter» like mye som ventet. Også Occidental Petroleum og Adidas var i nyhetene onsdag.