<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
advokatfirmaet hjort
Ekteskap begrenser eiendomsretten
De fleste vet ikke at ekteskapsinngåelse begrenser aksjeeiers eiendomsrett, skriver Sicilie Tveøy i Advokatfirmaet Hjort.
Ukraina-krigen gir økt risiko for cyberangrep
Nå må både regjering og rørlegger sjekke IKT-sikkerheten, skriver Petter Enholm og Ola Hermansen i Advokatfirmaet Hjort.
Sanksjoner og leveringsproblemer – har man rett til kompensasjon?
Force majeure-forhold gir ikke rett til vederlagsjustering etter standardkontraktene, advarer Aslak Førde og Julie Kjeldseth i Advokatfirmaet Hjort.
Strenge straffer for brudd på Russland-sanksjonene
Brudd på sanksjonene kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre år eller begge deler, skriver Kristian Brandt og Dag Sørlie Lund i Advokatfirmaet Hjort.
Kryptoeiere risikerer skattesmell og fengselsstraff
Mange eiere av kryptovaluta dropper manuell innrapportering på skattemeldingen. Nå kan de risikere tilleggsskatt og fengselsstraff.
Lovbryterne er de eneste som bør bekymre seg
Digitale løsninger kan redusere risiko for myndighetsmisbruk, skriver Inger A. E. Coll og Anne Marthe Bjønness.
Lovgiver bør ikke senke beviskravet for inndragning
Et lavere beviskrav innebærer en risiko for at myndighetene inndrar verdier eller gjenstander som er ervervet helt lovlig, skriver Emilie Hulthin og Celine Krogh Fornes i Advokatfirmaet Hjort.