<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
alcoa
Norske Skog taper stort på CO2-innstramming
Regjeringen forslår et gulv på CO2-kompensasjonsordningen. Det taper Norske Skog mellom 100 og 140 millioner kroner på, hevder kommunikasjonssjef Carsten Dybvig.
Alcoa: «Forslaget vil treffe oss hardt»
Alcoa opplyser at regjeringens forslag om å innføre et gulv for CO2-kompensasjonsordningen vil påvirke selskapet.
En spin-off aksjemarkedet verdsetter høyt
Alcoa har gjennom to spin-offs skapt tre aluminiumselskaper, der aksjemarkedet er vilt begeistret for det ene som lager flydeler. Selskapet verdsettes nå høyere enn jagerflyprodusenten Lockheed Martin. 
En av verdens største vraker Russland
Novelis, verdens største produsent av valsede aluminiumsprodukter, vil fra neste år ikke kjøpe aluminium fra Russland.
Alcoa Lista stenger ned en produksjonslinje
Alcoa ser seg nødt til å redusere en tredjedel av sin produksjonskapasitet grunnet høye strømpriser. 
Streiken i prosessindustrien trappes opp med over tusen medlemmer
Industri Energi har sendt varsel om at ytterligere 1.115 medlemmer tas ut i streik i prosessindustrien.
Liker fire råvareaksjer og en boligbygger
UCVO-sjef Jon Sigurdsen synes mange selskaper er blitt for hardt straffet på børsen som følge av fallet i råvareprisene.