<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
anders skar
Hvor trygg er din aksjemegler?
Unngå nystartede meglervirksomheter i fjerne land og sats på veletablerte nordiske aktører. Sjekk gjerne meglerens balanseregnskap før du investerer.
Nordnet: Lanserer i London
Nordnet lanserer elektronisk handel på London Stock Exchange.
Hva gjør du med ikke-omsettelige verdipapirer?
En delisting av aksjer på en børs er sjelden noen katastrofe. Fullstendig stans av handelen kan derimot skape betydelige utfordringer.
Priskutt i Nordnet
Nordnet senker plattformavgiften for indeksfond. – Konkurranse og tilbakemelding fra kunder, forklarer Anders Skar.
Nordnet lanserer tech-fond
Nordnet Indeksfond Teknologi er «det første teknologi-indeksfondet i Norge».
– Disse fondene regnes som vekstfond, og har fått en korreksjon de siste ukene
I løpet av den første måneden med egen pensjonskonto har 6.700 kunder opprettet egen pensjonskonto i Nordnet. Listen blant selvvalgte fond domineres av teknologifond og fornybarfond.
Nordnet gikk for Itello
Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto i Norge.