<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
arbeidsavklaringspenger
Rekordmange nye mottagere av arbeidsavklaringspenger
Ved utgangen av mars mottok 130.400 personer arbeidsavklaringspenger. Det er en økning på 5.900 det siste kvartalet og 12.400 flere enn i mars 2020.
Minst 27 antatte ofre for trygdeskandalen får ikke sakene sine gjenopptatt
Etter at trygdeskandalen eksploderte høsten 2019, har Riksadvokaten identifisert minst 86 antatt uriktige dommer for trygdesvindel.
Høyt utdannede jobber mer under avklaring
Høyt utdannede mottagere av arbeidsavklaringspenger jobber mer enn mottagere med grunnskoleutdanning. 
Nedgang i antallet mottagere av arbeidsavklaringspenger
169.000 personer mottok arbeidsavklaringspenger i 2019. Det er en nedgang på 6,4 prosent sammenlignet med året før, viser nye SSB-tall.
Færre får arbeidsavklaringspenger
Ved utgangen av desember 2019 fikk 114.900 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette er 9.100 færre enn til samme tid året før.
Trygdeeksporten
NAV-sjef Sigrun Vågeng bør gå av