<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
arbeidsledighet
Stabil arbeidsledighet i Norge
Arbeidsledigheten i Norge var på 3,5 prosent i april, det samme som de to månedene før.
Arbeidsledigheten i Spania øker
Arbeidsledigheten i Spania endte på første kvartal klatret den opp til 13,26 prosent.
Jobbveksten i USA overraskende høy igjen
Sysselsettingen utenfor landbruket økte klart raskere enn ventet også i februar, men også ledighetsraten gikk opp. Og lønnsveksten var litt tregere enn ventet.
Færre nye på trygd i USA
192.000 nye amerikanere søkte om ledighetstrygd i forrige uke, 5.000 færre enn ventet.
Uendret ledighet, men rekordhøy gjeld
Arbeidsledigheten holder seg uendret, men den samlede gjelden til nordmenn har passert 7 billioner kroner. 
Ledigheten i Tyskland holder seg stabil
Ledighetsraten har ligget på 5,5 prosent siden august.
En rekke viktige nøkkeltall denne uken
Oppmerksomheten i det norske rente- og valutamarkedet inneværende uke vil være rettet mot en rekke viktige nøkkeltall.