<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
atlantic petroleum
Atlantic vurderer nedjustering
Produksjonen ved Orlando-feltet har ikke vært som ventet. Nå vurderer Atlantic Petroleum å ta grep.
Røde tall for Atlantic Petroleum
Uten omsetning er det ikke unaturlig at Atlantic Petroleum tapte penger i 2. kvartal.
Atlantic Petroleum henter penger
Atlantic Petroleum sikrer lån.
Atlantic Petroleum venter på penger
Oslo Børs suspenderer aksje
Atlantic Petroleum har negative inntekter
Strategiske alternativer skal evalueres.
Atlantic Petroleum ansetter midlertidig konsernsjef
Det færøyske oljeselskapet har funnet en midlertidig erstatter til sjefsstolen.