<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
avinor
Flytrafikken fortsatt under normalen
Nesten 3,3 millioner passasjerer benyttet seg av Avinors flyplasser i februar.
Avinor: Dobling i flytrafikken sammenlignet med 2021
Over 44 millioner passasjerer reiste til, fra eller via Avinors lufthavner i fjor. Det er en dobling sammenlignet med året før.
Børssmell for Oljefondet, lånekutt i Schibsted og flytopper om 2023
20 prosent økning i Avinor-reisende
Nær 3,7 millioner passasjerer reiste via Avinors flyplasser i november i år – men det er et stykke unna 2019-nivåene.
Ny Bodø-flyplass får 2,6 Avinor-milliarder
Konsernstyret i Avinor har vedtatt utbygging av den lenge planlagte nye lufthavna i Bodø. Flyplassen skal stå ferdig i 2029.
Flytrafikken øker – men bransjen står fortsatt overfor utfordringer
Til tross for flere flypassasjerer hittil i år sammenlignet med 2021, står flyselskapene fremdeles i en krevende situasjon etter pandemien.
– Man har ikke hatt noe valg