<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
bahr
Konkurransetilsynet kan blokkere ved en bankkrise
Forsøk på å slå sammen større banker ved en krise kan måtte bli avslått om det fører til sterkt redusert konkurranse, påpeker Helge Stemshaug og Harald K. Selte i BAHR.
SATS felt for brudd på GDPR: Små feil, store konsekvenser
Gebyret på 10 millioner kroner bør være en vekker for andre selskaper, mener Hermon Skytte Melles og Kjetil Wick Sætre i BAHR.
Anker skattesak mot skatteadvokat i BAHR
Skatteetaten krevde straffeskatt av BAHR-partner Jan B. Jansen, men Oslo tingrett frifant ham. Nå ønsker regjeringsadvokaten omkamp i lagmannsretten.
Staten får ikke vite hvem de nye eierne av luftambulansen er
Luftambulanseflyene skal få nye eiere. Staten har ikke anledning til å få vite hvem som ender opp med eierskapet.
280 partnere tjente i snitt 13,4 millioner
Advokatene i BAHR dominerer listen over de best betalte partnerne i Norge. Les ligningstallene til de 280 eierne i de fem største advokatfirmaene. 
Slipper straffeskatt etter skattetabbe
Skatteadvokat Jan B. Jansen i BAHR har vunnet over staten etter at han ble ilagt straffeskatt for å ha glemt å føre opp et beløp på 8,9 millioner kroner i en post i skattemeldingen.
Skatteadvokat nekter å betale straffeskatt
BAHR-advokat Jan B. Jansen gjorde en feil i skattemeldingen i 2014. Han risikerte straff, men ble tilgitt. Nå har han gjentatt tabben og blitt straffet, men nekter å betale.