<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
bemanningsbransjen
Få brudd på regelverket i utskjelt bransje
Arbeidstilsynet har gransket bemanningsbransjen, men fant få grove lovbrudd på regelverket. 1. april innføres strenge innleieregler som begrenser bemanningsselskapene kraftig.
Nye innleieregler vil gi færre faste ansettelser
Mange vil gå fra fast ansettelse i en bemanningsbedrift til kortvarige, midlertidige ansettelser i en reiselivsbedrift, skriver Kristin Krohn Devold og Magne Kristensen i NHO Reiseliv.
Vanskeligere å ansette, vanskeligere å nedbemanne
I løpet av 2023 kommer det mange endringer i arbeidsmiljøloven som kan få store konsekvenser for norske bedrifter. 
Bemanningsbyrå sier opp 120 ansatte før jul
I CBA fagformidling i Oslo har 120 fast ansatte fått oppsigelse før jul. Bedriften forklarer det med de nye reglene for innleie av arbeidskraft i Norge.
Regjeringen stjeler arbeidsplasser
Raser mot innleieforbud: – Helt feil medisin
Eirik Gjelsvik i entreprenørselskapet Backe kaller regjeringens foreslåtte innstramninger «ekstremt innskrenkende». Dyrere bygg er en mulig konsekvens, mener han.
Krever unntak fra vikarregler
Elektro-organisasjonen Nelfo vil ha samme unntak fra innleieforbudet som anleggsbransjen.