<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
bing hodneland
Tiltak på eksisterende bygg – hvilke regler gjelder?
Den 1. januar i år fikk vi endringer i regelverket som gjør det mer oversiktlig, og som åpner opp for unntak til fordel for tiltakshaver, skriver Synne Jacobsen Andersen i Bing Hodneland.
Brudd på åpenhetsloven kan gi høye gebyrer
Fredag 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Brudd på loven kan medføre store gebyrer, skriver Alf Kåre Knudsen og Fabrice Bulonge Buhendwa i Bing Hodneland advokatselskap.
Vant hovedspørsmålet – fikk alle saksomkostningene
 – Med denne dommen har grunneieren i praksis ingen eierrettigheter igjen, sier advokat Carina Borchgrevink-Næss, etter et en krangel om innløsning av festetomt fikk en overraskende konklusjon.  
Flere tvister om festekontrakter
Advokatfirmaet Bing Hodneland opplever at antallet tvister knyttet til tomtefeste og festekontrakter øker kraftig, og bygger nå opp et eget tomtefesteteam.
Pass deg for lisensfellen ved konkurs
Kjøper du et konkursbo og tror du får med deg alt, så kan du få deg en overraskelse som kan bli kostbar.
Hvor ble det av rentene?
Oslo kommune må tilbakebetale eiendomsskatten som borgerne har innbetalt. Men hvorfor får borgerne så lite renter?
Privat på Facebook?
Hvor private er private grupper på Facebook? Kan vi dele bilder og informasjon fritt så lenge det kun er til et begrenset antall gruppemedlemmer?