<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
borettslag
Er hybelhus løsningen for førstegangskjøperen?
Boligmarkedet i de største byene er under press, og førstegangskjøpere må ut av sentrale strøk. Kan nye etableringer av tidligere tiders hybelhus være en del av løsningen?
Har du lov til å leie ut leiligheten?
Vær forsiktig så du ikke bryter reglene, dersom du leier ut rom eller leilighet på Airbnb denne sommeren.
Habilitetsregler i borettslag og sameier
Vi er i høysesongen for avholdelse av årsmøter og generalforsamlinger. Både i borettslag og i sameier stilles det fra tid til annen spørsmål ved en persons habilitet. Grensetilfellene er mange, og erfaringsvis legges det ofte til grunn en for streng praksis.
Skatt ved salg av borettslagets fellesarealer
Borettslag kan sitte på verdifulle fellesarealer. Et salg av fellesarealer kan gi borettslaget inntekter som kan brukes til rehabilitering, investeringer og nedbetaling av fellesgjeld. Spørsmålet er hvordan borettslaget kan innrette seg slik at gevinsten blir skattefri?
«Betydelig» avtale for Nortel
Telekom-utfordreren har fått Sefbo-konsernet på kroken.
Nye regler for digitale årsmøter og generalforsamlinger i sameier og borettslag
Som følge av erfaringer under covid-19 har Stortinget nylig vedtatt regler som åpner for at sameier og borettslag kan avholde årsmøter og generalforsamlinger på digitale plattformer. Det er ikke lenger krav om fysiske møter. Men hvordan skal beboerdemokratiet ivaretas?
Flere corona-årsmøter, takk!
Årsmøtene i boligselskaper er ikke lenger en demokratisk garantist – de undergraves effektivt av ulike typer møteplagere, skriver Sverre Hope.