<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
cetus
Wilhelmsen-pluss på privaten
Thomas Wilhelmsens selskap Cetus satt igjen med et konsernresultat på 187 millioner kroner etter minoritetsinteresser i fjor.
Uavklart eierstrid om styringen av milliardverdiene
Det er steile fronter mellom Wilhelmsen-eierne. Tre familiegrener vil ha en annen styringsmodell enn dagens, der Thomas Wilhelmsen sitter på A-aksjene.
Har betalt store utbytter til eierne
Eierfamiliene og stiftelsene som forvalter formuen til Wilhelmsen-familien har fått overført rundt 900 millioner kroner i utbytter de siste fem årene.
Fisket tobis til 900 mill.
Med gigantkvote og  uvanlig høy kilopris  ble det fisket tobis verdt 900 millioner kroner denne sesongen. 
Arver stemmeretten
Thomas Wilhelmsen har arvet den stemmeberettigede A-aksjen i familieselskapet Tallyman etter faren, skipsreder Wilhelm Wilhelmsen.