<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
christian kallevig arnesen
Skattegunstige alternativer til aksjer
Med økt utbytteskatt, redusert verdsettelsesrabatt og økt formuesskatt for 2023 er aksjer blitt mindre attraktivt sammenlignet med andre investeringer. Her er ekspertenes alternative investeringstips. 
Unngå disse feilene for å øke avkastningen din
Enkelte kognitive tendenser bidrar til at investorer ofte gjør dumme investeringsbeslutninger. Slike tankefeil kan imidlertid lett motvirkes.
Liker fornybarfond, verdiaksjer og nordisk høyrente
Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen tror Russland-sanksjoner og Bidens økonomiske pakke vil være positivt for fornybar-sektoren. Han liker også typiske verdiaksjer.
Finansco-partner frykter ikke renteoppgang
Formuesforvalter Christian Kallevig Arnesen trekker frem flere aktivaklasser, sektorer og investeringsstrategier som burde gjøre det bra i det kommende året.
60/40-porteføljen er (ikke) død!
Trygge obligasjoner med fast rente er blitt mindre viktige for langsiktige investorer, men rentepapirer burde fortsatt inkluderes i porteføljen.
– Det kan være best å investere gjennom aksjeselskap
Aksjeselskaper kan blant annet være nyttige, når man kjøper unoterte aksjer eller ønsker å dele en formue, påpeker Finansco–partner Christian Kallevig Arnesen.
Posisjonert for ESG-megatrend
Selskaper som kan løse viktige miljø- og samfunnsutfordringer vil fortsette å gi god avkastning, ifølge Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen.