<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
christian lie
To økonomiske elefanter i rommet
For at økonomien skal vokse, må arbeidsstyrke og produktivitet gjøre det samme. Men veksten i både arbeidsstyrken og produktiviteten trues fra mange hold. 
Rentefond – en gratis lunsj?
Med langt høyere renter og et hyggeligere risikobilde ser rentefond langt mer forlokkende ut enn gjennom fjoråret. Men inflasjonen kompliserer bildet.
Myk, hard eller ingen landing?
Mye tyder på at en resesjon i USA ikke er nært forestående. Men kontinuerlig vekst i økonomien risikerer å forlenge og forsterke inflasjonsproblemene.
Mot bedre tider for aksjeplukkere?
Høyere økonomisk turbulens de neste årene vil bidra til at nye vinnere inntar manesjen og at markedet ikke nødvendigvis løfter alle «båter» i finansmarkedene samtidig. Større spredning i feltet skal i teorien bli en fordel for de mest aktive forvalterne. Og: Det finnes gode argumenter til å øke andelen alternative investeringer av høy kvalitet i en langsiktig investeringsportefølje.
To utfall som kan tvinge investorer til å snu
Børsoppgangen i 2023 er på mange måter berettiget, men også basert på forventninger som står på usikker grunn. Videre oppgang krever fortsatte impulser fra avtagende inflasjon, forventede rentekutt og sterkere global økonomi. Men to primære økonomiske utfall kan tvinge investorer til å endre syn.
Slik kan 2023 bli bedre enn sitt rykte
Mange håper på «gullhår-scenariet» med en økonomi som er sterk nok til å unngå resesjon, men svak nok til å unngå inflasjon. Utfordringen er at sentralbanker umulig kan vite på forhånd hvor kraftig rentene må økes for å svekke etterspørselen etter arbeidskraft akkurat passe mye, men ikke slik at det blir overskudd på arbeidskraft og en selvforsterkende resesjon utløses.
Tre tektoniske skifter for verdensøkonomien
Alt vil ikke bli som før, selv om inflasjonen akkurat nå synker. Prisene på arbeidskraft, energi og kapital vil gi bedrifter og investorer store utfordringer, skriver Christian Lie.