<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
dane cekov
– SSB overvurderer inflasjonen
SSB har ikke fanget opp prisfallet på strøm fullt ut. Det tilsier at strømprisene vil trekke inflasjonstallene ned langt inn i vinteren.
Siste renteheving for nå
Det er nesten dødt løp mellom uendret rente og en siste heving før ESBs rentemøte neste uke. Utfallet blir viktig for kronekursen.
Venter at nøytralrenten må stige
Når Norges Bank begynner med rentekutt godt inn i 2025, vil de holde igjen, tror Nordea Markets. En grunn er at den nøytrale renten er på vei opp.
– Ikke rentekutt før i 2025
Arbeidsledigheten øker, forbruket vil falle og boligmarkedet vil være svakt. Likevel vil ikke Norges Bank senke renten før om halvannet år, tror Nordea Markets.
– Stikkordet er tålmodighet
Trolig er både Fed og ESB ferdig med sine rentehevinger, men ikke vent noen rentekutt på lenge, advarer Nordea Markets.
Tror priskrig og strømpriser hindrer ekstra renteheving
Strømprisene, priskrigen på elbiler og svakt konsum trekker nå inflasjonen ned. – Det gjør at Norges Bank klarer seg med en siste renteheving, tror Dane Cekov, sjefstrateg i Nordea Markets.
Tror kronekursen vil avgjøre rentene
Norges Bank hever renten til 4,00 prosent, og varsler ny heving i høst. Hvis markedets renteforventninger trekker ned, kan det gi svakere krone, tror Kyrre Aamdal.