<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
dla piper
Forsinkelsesrenteloven tilrettelegger for kostnadsfri kreditt
Det er gratis å misligholde krav om forsinkelsesrenter. Slik bør det ikke være, argumenterer Fredrik Verling og Johan André Eikrem i DLA Piper.
Mer motvind for vindkraft
Å gi vertskommunene økt medbestemmelse betyr flere kostnadskrevende hindre for vindkraftselskapene, hevder Kaare Oftedal og Anders Hilt i advokatfirmaet DLA Piper.
Dømt til å betale 8,6 millioner for klientråd
DLA Piper er i Borgarting lagmannsrett dømt sammen med Zürich Insurance til å betale 8,6 millioner til Aurstad Maskinutleige for feilaktige klientråd. 
Et angrep på eiendomsretten og avtalefriheten
Regjeringen angriper avtalefriheten og retten til å råde over egen eiendom i et forsøk på å øke konkurransen i dagligvarebransjen. Feil verktøy, mener Kjetil Haare Johansen i DLA Piper Norge.
Skatt av vinden
Regjeringens foreslåtte skatter på vindkraft er godt ment, men dårlig konstruert. De vil bremse vindkraftutbyggingen, skriver Kaare Oftedal og Siren Skalstad Ellensen i DLA Piper Norge.
Teknologien har løpt fra jussen
Det høye digitaliseringstempoet svekker rettssikkerheten i varslingssaker. Det haster med lovregulering, mener Rajvinder Singh Bains og Oscar Lorentz Melaa i DLA Piper Norge.
Er restriksjoner på strømeksporten lov?
Hvis regjeringens varslede eksportrestriksjoner har som formål å påvirke strømprisen positivt, bryter det med EU-retten, skriver advokater fra DLA Piper.