<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
dof subsea
Opprører trekker seg fra DOF-styret
Bjarte Brønmo var blant minoritetsaksjonærene i DOF som kastet styret, og ble selv valgt inn som erstatter. Nå har han trukket seg.
- Vil arbeide så raskt som overhodet mulig
Minoritetsaksjonærene i DOF fikk viljen sin og får satt inn et nytt styre i offshorerederiet. Første punkt er å skaffe seg oversikt.
DOF går rettens vei: - En tvungen prosess
DOF ser ingen annen utvei enn å begjære rekonstruksjonsforhandlinger. – Avtalen er fortsatt avhengig av tilslutning fra aksjonærene, men det er en tvungen prosess, sier styreleder.
Vil kaste DOF-styret
Minoritetsaksjonærer i DOF ønsker å kaste styret. Samtidig advarer kreditorene nok en gang om at restruktureringen må gå som planlagt.
Obligasjonseierne i DOF stemte for restrukturering
Obligasjonseierne ga sin tilslutning til restruktureringsforslaget i DOF. Aksjonærene skal si sitt på den ekstraordinære generalforsamlingen fredag.
- Ikke nok til å redde oss
DOFs styreleder mener det er urealistisk med andre alternativer enn det styret har lagt på bordet.
Aksjonærgruppe kan velte gjeldsløsningen
Tross et gryende aksjonæropprør ser DOF-styret ingen annen løsning enn at långiverne overtar rederiet. Resultatet kan likevel bli at gjeldsløsningen stemmes ned.