<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
eia
USA økte olje- og gassproduksjonen
Verdens største oljeprodusent pumpet opp 11,655 millioner fat olje pr. dag i mars, 3,1 prosent mer enn i februar.
Større nedgang enn ventet i USAs oljelagre
Tallene fra Det amerikanske energidepartementet avviker fra de fra petroleumsinstituttet API, som viste oppgang.
Venter økt energiforbruk de neste 30 årene
USA fyller opp lagrene raskere enn ventet
USAs råoljelagre økte med 4,5 millioner fat i forrige uke, langt mer enn ventet på forhånd.
EIA oppjusterer produksjonsprognosene
EIA oppjusterer anslagene for råoljeproduksjon i USA for 2022 og 2023.
Ser markant oljeprisfall på 15 prosent
EIA ser oljeprisfall på 15 prosent til 72 dollar i 2022.
EIA forventer oppsving i skiferoljeproduksjonen
EIA venter en økning i skiferoljeproduksjonen, ifølge den ferske månedlige rapporten.