<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
emisjon
Hentet penger til 16 prosent rabatt
Everfuel har gjennomført en rettet emisjon på 25 millioner euro på kurs 34 kroner.
Varsler hydrogen-emisjon
Everfuel har store investeringsplaner, og vil hente opptil 30 millioner euro i en rettet emisjon.
– Den desidert beste løsningen for alle aksjonærer
Nordic Mining-aksjen dundrer ned 65 prosent etter at gruveselskapet måtte gi en gigantisk rabatt i siste finansieringen av gruveprosjektet i Engebøfjellet.
Nordic Mining jakter 940 millioner
Nordic Mining går nå videre med den tidligere varslede emisjonen på 940 millioner kroner til fullfinansiering av Engebø-prosjektet.
«Green Shoe» og «Boken er dekket» – enkle børsintroduksjonsregler
Selskaper som skal hente inn kapital på børsen blir møtt med nye begreper som «Green Shoe» og om «boken er dekket». Her er litt om starten for en perfekt emisjon og begge begrepene. 
Stordalen inn i «lakselus-vaksine»
Den norske oppstartsbedriften Blue Lice jobber med å forebygge lakselusproblemer med bruk av lyspinner. Med Petter Stordalen i spissen har selskapet hentet 13 millioner i frisk kapital.
Storkapital og lakseproffer valset over BioFish-gründere
Awilco, Odfjell og lakseproffer tok dumpingemisjonen i BioFish, mens gründerne er utradert. – Må ikke hete Durek Verrett for å se at her vil det skje endringer fremover.