<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
energiforbruk
Kina øker forbruket i raskeste tempo siden 2011
Kinas energiforbruk og kullbruk økte med det meste på ti år i fjor.
Coop-partner varsler store kutt – øyner milliardbesparelser
Utslippene skal kuttes mye raskere enn tidligere planlagt, og reduksjonen i strømforbruket skal gi 100 millioner euro i besparelser hvert år. Målet er karbonnøytralitet innen 2040.
Kan ta 10 år for USA å hente seg inn etter 2020
Amerikanske energibyrå sier det vil ta tid for energisektoren vende seg til den nye «normalen».
Norsk produksjon er blitt mer energieffektiv
Fra 2010–2016 har totalt energiforbruk i norsk økonomi steget mindre enn produksjonsøkningen. Det betyr at norsk produksjon har blitt mer energieffektiv.
BP: Fossilt vil fortsatt dominere om 20 år
BP anslår veksten i verdens energiforbruk mellom 2015 og 2035 til 30 prosent, skriver Finansavisen. Forklaringen er økt velstands- og befolkningsvekst. Fornybar energi vil kun utgjøre 10 prosent.