<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
esgian
Riggverdiene har gjort et hopp
Verdien på den globale riggflåten har steget med over 25 prosent på en måned, og skal videre opp, ifølge Esgian. De oppjekkbare riggene har steget mest i verdi.
Ukraina-krisen jekker opp riggmarkedet
Bortfall av russisk olje i markedet og økt energisikkerhet vil bidra til mer boring lokalt. Analysebyrået Esgian venter et løft for jack-up-segmentet.
Stadig mer jobb til ledige rigger
Et riggmarked i bedring gjør at eierne klarer å sikre jobb til stadig flere av boreskipene som ligger i opplag.
Seadrill-riggene 60 prosent mindre verdt på tre år
De nye eierne i Seadrill kommer til å ta over en riggflåte som har mer enn halvert seg i verdi siden forrige restrukturering.
Kan være starten på en lengre oppgangssyklus i rigg
Mange år med lave investeringer i oljeleting kan bli avløst med flere år med økt leting og høyere etterspørsel etter borerigger, mener Esgian. 
- Boring av nye brønner vil være nødvendig
Rigganalytikerne i Esgian venter høyere rater i riggmarkedet det neste året - spesielt for moderne boreskip.
– Det må tas store grep i riggsektoren
Skal klimaambisjonene på norsk sokkel nås, må riggselskapene kutte kraftig i sine utslipp eller strupe boreaktiviteten, mener Esgian.