<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
espen henriksen
– Det har skjedd noe med risikopremien
Espen Henriksen, BI, avviser at renteendringene kan forklare kronesvekkelsen. – Det må ha skjedd noe med risikopremien i norske kroner.
Kronekursen – renter kommer til kort
Rentebeslutningene er neppe avgjørende for kronekursen. Svaret på kronesvekkelsen finnes antakelig i høye og varierende risikopremier.
Tapte 600 mrd. på pålagt Europa-overvekt
I 2012 besluttet Finansdepartementet at NBIM skulle overvekte Europa og undervekte Nord-Amerika. Det kostet Norge 600 milliarder kroner.
Svakt forankret havbruksskatt
Den foreslåtte havbruksskatten mangler solid faglig forankring. Om staten over natten skal ekspropriere 40 prosent av egenkapitalen i en sektor, må begrunnelsen være bedre.
BI-duell om grunnrenteskatt
– Grunnrenteskatten er i prinsippet OK, men skattesatsene må ligge fast, mener Gisle J. Natvik, BI-kollega Espen Henriksen er helt uenig.
– Ville være fornuftig med en ganske aggressiv strategi
Bytte av handlingsregel betyr også bytte av investeringsstrategi, mener Espen Henriksen. – Helt uenig, sier Ragnar Torvik, som heller vil redusere Oljefondets aktive muligheter.
Kontantstrøm er ingen trylleformel
Vi fordeler risiko når vi beslutter reglene for oljepengebruken. Den avveiingen må politikerne ta, ikke økonomene. Og det hjelper ikke med en ny merkelapp som «kontantstrøm».