<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
eurosonen
Lavere inflasjon enn ventet i Tyskland
Inflasjonen i Tyskland avtok til 2,5 prosent i februar, mot en forhåndsforventning på 2,6 prosent. Fredag kommer tallene for hele eurosonen.
– Rentetoppen trolig nådd i USA
DNB Marketsføler seg stadig sikrere på at rentetoppen er nådd i USA, og den kan bli nådd i Europa i dag. 
Veksten tregere enn først meldt
Nye tall for eurosonen viser en tregere økonomisk vekst enn det som tidligere er blitt estimert.
Økonomisk vekst og lavere inflasjon i Europa
Prisveksten avtok i eurolandene i juli. Samtidig viser ferske BNP-tall sterkere økonomisk vekst enn ventet.
Sur stemning i Europa
Nye målinger viser fallende aktivitet i eurosonens private sektor og harde kår for bilprodusentene. Det bidro til børsfall i Frankfurt.
Lavere inflasjon i Europa
Konsumprisveksten i Europa avtok mer enn ventet til 5,5 prosent i juni. Kjerneinflasjonen landet på 5,4 prosent.
Inflasjons- og jobbtall preger markedet
Torsdag bidro overraskende lav inflasjon til europeisk børsoppgang, mens uventet sterke jobbtall trakk ned i USA. Salesforce var blant taperaksjene.