<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
fastlands-bnp
Vedum medgir skivebom
Oljepengebruken økes fra 2,6 til 2,9 prosent, men det hindrer ikke klart svakere vekst, konstaterer Trygve Slagsvold Vedum.
Hvorfor alt dette maset om økt eksport?
Utfordringene i norsk økonomi er mange. For liten eksport utenom olje er ikke en av dem.
SSB: Klar nedsiderisiko
Selv uten store omicron-problemer er SSB-prognosene langt mer pessimistiske enn Finansdepartementets.
Sanner ned til 2,6 prosent
Jan Tore Sanners siste statsbudsjett berges av sterkere vekst og høyere oljepris. Det senker oljepengebruken til 2,6 prosent.
Venter (litt) færre rentehevinger
Etter høstens to rentehevinger, vil Norges Bank roe seg ned, tror Handelsbanken, som venter kraftig vekstfall i 2023.
Forventer en BNP-vekst på 1,7 prosent
Flere økonomer forventer en BNP-vekst for Fastlands-Norge på 1,7 prosent.
Ser tre renteøkninger på rappen
Handelsbankens økonomer ble «virkelig overrasket» over BNP-veksten, og tegner bildet av en bratt rentekurve.