<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
finansco
Finansco-forvalter: Geopolitisk risiko er ikke tilstrekkelig priset inn
For tiden foretrekker Kjetil Gregersen i Finansco rentefond med moderat kredittrisiko og mellomlang durasjon, nordiske høyrentefond og norske aksjefond med verdifokus.
Har senket aksjeeksponeringen til «undervekt»
Imidlertid har Finansco-forvalter Kjetil Gregersen fortsatt tro på norske aksjer, som generelt er «moderat priset». Han liker også norske høyrentefond.
Ekstremt lite bredde i børsoppgangen
– Årets sterke børsutvikling betyr ikke at amerikanske selskaper generelt gjør det bra, påpeker Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen.
Foretrekker fortsatt verdiaksjer
Verdiaksjer har mindre nedsiderisiko og er langt billigere enn vekstaksjer, påpeker Finansco-forvalter Kjetil Gregersen. Fondet Storebrand Verdi er blant favorittene.
– Kjøp utbytteaksjer fordi du har tro på selskapet
Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen påpeker at enkelte investorer vil være bedre tjent med at selskaper ikke betaler dem utbytte.
Ber Vestre endre loven
Finansnæringen er pålagt å rapportere bærekraftsdata til en offentlig etat som en annen allerede sitter på. En etterspurt lovendring vil gjøre rapporteringen enklere.
Finansco: Styr unna de fremvoksende markedene nå
Finansco-forvalter Kjetil Gregersen påpeker at Vesten ønsker å bli mindre avhengig av Kina, samt at landets coronapolitikk reduserer veksten.