<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
finansdepartementet
Disse løftet pengemengdeveksten
Under pandemien ga krisetiltakene og husholdningenes økte sparing mer enn en dobling av pengemengdeveksten.
– Samme som økt oljepengebruk
Det har samme effekt på rentene å dekke budsjettavtalen med Statkraft-utbytte som om pengene ble hentet fra Oljefondet, mener Kjetil Olsen.
Regjeringen vurderer uavhengig organ for å fastsette laksepris
Regjeringen vurderer å opprette et uavhengig råd som skal fastsette prisen på laks som skal ligge til grunn for grunnrenteskatten.
Grove brudd på utredningsplikten
Utredningene om grunnrenteskatt later til å være skrevet av teoretiske økonomer med begrenset kunnskap om hvordan havbruksnæringen fungerer i praksis, mener Halfdan Mellbye i SANDS Advokatfirma.
Vedums kommunikasjonssjef går av med umiddelbar virkning
Therese Riiser går av som kommunikasjonssjef i Finansdepartementet.
Beskylder Finanstilsynet for regelbrudd
Finanstilsynet bryter utredningsinstruksen med sitt forslag om å videreføre utlånsforskriften, mener Eiendom Norge.
Norges Bank støtter forslag om å utvide utlånsforskriften