<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
finansiell stabilitet
Ser nye farer for stabiliteten
To nye trusler mot Norges finansielle stabilitet peker seg ut. Norges Bank peker likevel fortsatt på husholdningenes gjeld som den store faren.
Dagens 55-åringer vil få skyhøy gjeld som 70-åringer
Dagens 55-60-åringer vil ha en gjeldsgrad på 200 prosent når de fyller 70 år. Det kan gi store problemer og finansiell ustabilitet, frykter Norges Bank-økonomer.
Tror ikke høyere rente demper gjeldsfaren
Norges Bank vil heve renten for å tøyle gjelden. En ny studie viser at høyere rente slett ikke påvirker gjeldsverstingene.
Inflasjonsfrykten henger som en sky over Baltzersen
Finansmarkedene frykter nå høy inflasjon. Et sjokk i form av kraftig internasjonal renteoppgang og økte risikopremier kan ramme norsk økonomi hardt, advarer Finanstilsynet.
Finanstilsynet: Renteoppgang og økte risikopremier kan ramme norsk økonomi hardt
Finanstilsynet mener høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig systemrisiko. Et sjokk i form av kraftig internasjonal renteoppgang og økte risikopremier kan derfor ramme norsk økonomi hardt, ifølge Finanstilsynets ferske rapport. 
Frykter kryptostup truer bankene
Norges Bank frykter for den finansielle stabiliteten hvis bedrifter og banker laster opp med krypto og så opplever store kursfall.
Brennhett boligmarked – hva gjør Norges Bank?
Boligmarkedet har vært sterkere enn Norges Banks anslag, som har sagt at renten vil være uendret til de ser klare tegn til normalisering i økonomien. Der er vi ikke ennå.