<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
finansiell stabilitet
Vil stanse hver fjerde boliglånssøknad
Finanstilsynet mener at farene er større nå enn da utlånsforskriften ble innført. Norges Bank er uenig, og tror at husholdningene tåler økte renter og fallende boligpriser.
Venter stort prisfall for næringseiendom
Renteoppgangen vil gi minst 20 prosent fall i prisene på næringseiendom, tror Norges Bank. Det kan fort gi store utlånstap.
Bankene vil tjene fett på renteoppgangen
Norske banker ligger an til kraftig inntjeningsvekst, viser Norges Bank-rapport. Faren ligger i om renteoppgangen blir for brå.
Ser nye farer for stabiliteten
To nye trusler mot Norges finansielle stabilitet peker seg ut. Norges Bank peker likevel fortsatt på husholdningenes gjeld som den store faren.
Dagens 55-åringer vil få skyhøy gjeld som 70-åringer
Dagens 55-60-åringer vil ha en gjeldsgrad på 200 prosent når de fyller 70 år. Det kan gi store problemer og finansiell ustabilitet, frykter Norges Bank-økonomer.
Tror ikke høyere rente demper gjeldsfaren
Norges Bank vil heve renten for å tøyle gjelden. En ny studie viser at høyere rente slett ikke påvirker gjeldsverstingene.
Inflasjonsfrykten henger som en sky over Baltzersen
Finansmarkedene frykter nå høy inflasjon. Et sjokk i form av kraftig internasjonal renteoppgang og økte risikopremier kan ramme norsk økonomi hardt, advarer Finanstilsynet.