<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
finanstilsynet
Tommel opp til Huddlestock
Finanstilsynet har godkjent Huddlestock Fintechs kjøp av Trac Services.
Finanstilsynet slutter seg til ESRB-anbefaling
Finanstilsynet slutter seg til ESRB-anbefalingen knyttet til sårbarheter innen næringseiendom.
Finanstilsynet gir MyBank en bot på 4,5 millioner kroner
MyBank får millionbot for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven.
Finanstilsynet foreslår endringer i finansforetaksloven
Ber Vestre endre loven
Finansnæringen er pålagt å rapportere bærekraftsdata til en offentlig etat som en annen allerede sitter på. En etterspurt lovendring vil gjøre rapporteringen enklere.
Tretten advarsler til jul
Høstens mange, dystre varsler er som hentet fra Gryla-sagaen. Er det å vente en myk landing å tro på nissen?
Vil ha angiveri om grønnvasking
Finanstilsynet kartlegger grønnvasking på børsen. Nå ber de markedsaktører rapportere udokumentert og villedende fremstilling av selskaper som grønne og bærekraftige.