<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
finn wilhelmsen
Uavklart eierstrid om styringen av milliardverdiene
Det er steile fronter mellom Wilhelmsen-eierne. Tre familiegrener vil ha en annen styringsmodell enn dagens, der Thomas Wilhelmsen sitter på A-aksjene.
Har betalt store utbytter til eierne
Eierfamiliene og stiftelsene som forvalter formuen til Wilhelmsen-familien har fått overført rundt 900 millioner kroner i utbytter de siste fem årene.
Wilhelmsen-opprøret: – En ny struktur og styringsmodell må på plass
Tre av de fire grenene av Wilh. Wilhelmsen-familien er uten stemmerett i det viktigste familieselskapet. De vil ha medinnflytelse på styringen av den felleseide formuen.