<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
flagging
Firer flagg i Goodtech
Erik Skår Schumann har solgt seg ned til under 5 prosent eierandel i Goodtech.
Storeier flagger i Pexip
Folketrygdfondet har solgt seg ned under 5 prosents eierandel i videokonferanseselskapet.
Simen Thorsen hamstrer oljeaksjer
Simen Thorsens investeringsselskap Hortulan har kommet seg over 5 prosent i Panoro Energy.
Storaksjonærer flagger i TGS og BWLPG
Storaksjonærer selger seg ned i TGS og BWLPG og utløser flaggeplikt.
Spanske fond flagger i Trøim-aksje
Fond forvaltet av Azvalor har solgt seg under flaggegrensen ved 5 prosent i Borr Drilling, som har nær tredoblet seg på børs hittil i år.
Odin flagger i Kitron
Odin Forvaltning har kjøpt seg opp forbi 5 prosent i Kitron.
Seadrill-kreditor flytter aksjer
Eksfin flytter på Seadrill-aksjer for over 290 millioner kroner.