<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
flyktninger
Solvang liker ikke tallet 44
Skal flyktningene arbeide?
Regjeringen ser på ordninger for å gjøre bosetting av flyktninger enklere
Hver tredje kommune syns det er vanskelig å gi ukrainske flyktninger tjenestene de har krav på. Regjeringen ser nå på muligheter for å gjøre bosetting lettere.
Ønsker vi profittfri velferd?
Norge vil opprette luftbro for flyktninger – henter over 5.000
Norge vil hente 2.500 ukrainere som har flyktet til Moldova, samt en gruppe pasienter og deres pårørende – til sammen 5.250 personer.
Kommunene bedt om å bosette 35.000 flyktninger
Regjeringen har bedt norske kommuner om å bosette 35.000 flyktninger i 2022. Kommunene spiller en nøkkelrolle, sier IMDi.
Krigen kan koste Europa 2 prosent av BNP
OECD anslår at Europas BNP vil falle med 1,4 prosent på grunn av Ukraina-krigen. Stanser olje- og gasseksporten blir fallet nær 2 prosent.