<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
formuesforvaltning
Bra ting, utfordringer og jokere
Trumps handelskrig, pandemien, energitransisjonen og krigen i Ukraina kan ha vært akseleratorer for et økonomisk skifte, skriver Christian Lie, sjefstrateg i Formue.
Alle leter med lykt og lupe etter det som kan bli det neste store
Sjefstrateg Christian Lie i Formue om krigsfrykt og fremtidsoptimisme.
Krigen raser – skal du selge deg ut nå?
Høy usikkerhet og kursfall kan gjøre oss tilbøyelige til å selge oss ut av investeringene, noe som betyr at to beslutninger må tas; tidspunktet for selve salget og når vi skal kjøpe tilbake. Valgene er vanskeligere enn de høres ut som.
Hvor mye inflasjon og renteoppgang tåler vi?
Kan inflasjonen utløse en så kraftig innstramning at investorene begynner å ane konturene av en økonomisk nedtur? Smertegrensen for inflasjon og renteøkninger ligger der frykten for resesjon overstiger økonomisk optimisme.
– Risikoen er skyhøy, og utfallet blir gull eller gråstein
Periodevis kan skillet mellom investering og spekulasjon bli uklart. Skyhøy avkastning i eksempelvis kryptovaluta kan utløse en «mye vil ha mer»-refleks hos både nye og erfarne markedsaktører. Men hva skiller egentlig investeringer fra spekulasjon?
– Google-forsker spår at menneskelig udødelighet kan bli realitet i 2029
Vi vil alle, uansett om vi er investorer eller ikke, påvirkes av teknologiske fremskritt på en eller annen måte. Christian Lie skummer overflaten av hva de kommende årene kan by på. 
Energiskvis i vente?
Overgangen fra fossil til fornybar energi vil ikke skje pent og pyntelig, men mer sannsynlig i rykk og napp, skriver sjefstrateg Christian Lie i Formuesforvaltning.