<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
geir mjelde
Tar gevinst i tørrlast
Hans Peter Jebsen selger en syv år gammel kamsarmax bulkcarrier for 5 millioner dollar mer enn skipet kostet da det var nytt.
Går ut av cementfrakt
Skipsreder Hans Peter Jebsen selger seg ut av cementfarten og kvitter seg med hele denne delen av flåten.
Vil vokse i produkttank
Hans Peter Jebsen kvitter seg med den siste suezmax-tankeren og konsentrerer tanksatsingen sin om nyskapningen SKS Greentankers.
Fikk Hayfin på kroken
Skipsreder Hans Peter Jebsen vil vokse i produkttankfarten og får britiske Hayfin Capital Management inn som partner.
Har solgt tankskip for 1 milliard
Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi i Bergen har solgt unna nesten hele sin suezmax-flåte. Bare ett av opprinnelig seks slike søsterskip er igjen.
Har snart halvert tankflåten
Et av Norges største tankrederier, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, fortsetter å redusere sin tankflåte, som snart er halvert. 
Selger to skip til Hellas
Skipsreder Hans Peter Jebsen selger to av sine nyere bulkcarriere samtidig som han får levert det første av to tilsvarende nybygg.