<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
global oppvarming
– Et økonomisk sjokk på linje med oljekrisen i 1974
Studier indikerer karbonpriser på 75-100 dollar pr. tonn innen 2030 for at næringslivet skal imøtekomme Paris-ambisjonene, mot 3-10 dollar pr. tonn i dag. Det vil få enorme, økonomiske konsekvenser.
– Verden tåler 100 dollar i karbonskatt
Selv om Paris-avtalen ble etterlevd fullt ut, vil oppvarmingen fortsette, advarer Citi, som mener karbonprisingen må kraftig opp.
Greta Thunberg tviler på klimatoppmøtes effekt
Klimaaktivisten Greta Thunberg har liten tro på at det kommende klimatoppmøtet COP26 vil føre til store nok endringer til å få bremset den globale oppvarmingen.
Svensk gigant firedobler satsingen på sol og vind
Vattenfall legger listen høyere i klimasatsingen. Innen 2040 skal utslippene fra hele verdikjeden være netto null.
Stjerneøkonom advarer politikerne mot å holde skattene nede i Norge
Den franske økonomen Thomas Piketty advarer norske politikerne mot å holde skattene nede for å sikre norsk konkurransekraft.
FN: Pandemien har ikke bremset den globale oppvarmingen
Selv om coronarestriksjonene førte til en midlertidig nedgang i klimagassutslippene, har de ikke bremset klimaendringene, påpeker FN i en ny rapport.
Kerry forsøker å presse Kina til større klimainnsats
USAs klimautsending John Kerry har vært i Beijing for å prøve å presse Kina til å gjøre mer for å holde den globale temperaturøkningen nede. Men det han oppnådde, var nye krav om at USA endrer sin politikk overfor Kina.