<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
gruvedrift
Resirkulering holder ikke
Vesten trenger bedre tilgang til mineraler. Norge kan og bør bidra, skriver Ivar S. Fossum i Nordic Mining.
WWF misforstår satsingen på maritime mineraler
Det er gruvedriftsnæringen som tjener på WWFs motstand mot maritim mineralutvinning – ikke naturen, hevder Andreas Svanlund i Seabed Solutions.
Kina har endret spillet
Dessverre har EU og Norge gjort seg fullstendig avhengig av land som hverken setter demokrati, miljø eller HMS høyt, skriver Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.
Frykter ikke strømsmitte fra sør
Rana Gruber jernmalmproduksjon skal bli CO2-fri gjennom en storstilt elektrifisering av  maskinparken. – Vi er ikke bekymret for å få sørnorske strømpriser i nord, sier konsernsjef Gunnar Moe.
Kan bli saksøkt for 60 milliarder
Verdens største gruveselskap risikerer gigantregning etter damkollaps som krevde 19 menneskeliv.
Østensjø-fartøy skal rydde opp på Svalbard
Fartøy fra Østensjø Rederi tas inn på den ambisiøse opprydningen av gruvesamfunnet i Svea på Svalbard.
Posisjonert for opprustning og dårlige tider
Forvalter Peter Andersland tror både gullgruver og forsvarsindustrien vil klare seg bra i en periode med økonomisk oppbremsing og renteoppgang.