<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
harald hauge
Bomskudd fra Skattedirektoratet
Fra 2022 er spillereglene for ansattes aksjekjøp endret. Det mest dramatiske er ifølge skatteadvokat Harald Hauge at Skattedirektoratet forsøker å stanse «Kruse Smith-modellen». 
Forventer utbytterush før nyttår
Regjeringen vil skatt på utbytte og aksjegevinster. De som trenger penger neste år, kan tjene på å vedta ekstrautbytte i år, fremfor i 2022.
Ny opsjonsbeskatning er vinn-vinn
Regjeringen foreslo i revidert statsbudsjett i mai at det skal bli langt enklere å utsette beskatningen av opsjoner til aksjene selges. Dette er et vinn-vinn-forslag, mener artikkelforfatteren.
Høyt skattet skatteadvokat
Hos Harboe & Co driver de bare med skatt og avgifter, og det passer partner Harald Hauge (50) helt utmerket. I år topper han kategorien «Skatterett».