<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
haugesund
Øker LNG-ordreboken igjen
Trygve Seglem øker ordreboken til 17 LNG-nybygg for 3,3 milliarder dollar. Medregnet eksisterende skip kommer hans LNG-flåte opp i 32 enheter.
Fredriksen fortsatt størst i shipping
John Fredriksen topper fortsatt listen over de største norske rederne. Ferske tall viser at han styrer vel 260 skip, rigger og nybygg verdt over 120 milliarder kroner.
Altera låner til 9,5 prosent
Altera Shuttle Tankers gikk med underskudd i fjor. Et nytt obligasjonslån løper til en rente på 9,5 prosent.
Inn i flere LNG-nybygg
Klaveness Marine øker investeringene i gasstankskip. Selskapet er nå deleier i seks LNG-tankere sammen med skipsreder Trygve Seglem.
CO2-frakt neste for Seglem
Trygve Seglem utvider samarbeidet med den japanske shippingkjempen NYK til å omfatte transport og lagring av flytende CO2.
Har 10 prosent av verdens ordrebok for store LNG-skip
Trygve Seglem har lastet opp med kontrakter for bygging av ytterligere fem store LNG-tankere. Investeringene er nær 1 milliard dollar.
Bulkopptur i Haugesund
Hagland-gruppen i Haugesund nyter godt av oppgangen i tørrlast. Økt etterspørsel og høyere rater gir bedre resultater i shipping.