<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
heimstaden bostad
Milliardnedskrivninger i Heimstaden Bostad
Heimstaden Bostad skriver ned eiendomsverdiene med 13 milliarder svenske kroner og dropper utbyttebetalinger.
Rigger seg for mulig storsalg av Oslo-leiligheter
Ivar Tollefsen skal ha tatt flere grep for å være klar til å selge Oslo-leiligheter raskt. Verdien på leilighetene er opp mot 9 milliarder kroner.
Nedgraderer Tollefsens boligkjempe
Kredittvurderingen av Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad blir nedjustert til BBB- av S&P Global Ratings. – Nedgraderingen kan gi surere forhandlingsklima med norske banker, sier Simen Mortensen.
Casher ut 1,2 mrd. i gjeld
Heimstaden bostad kjøper ut lån som forfaller i april og juni neste år med kontanter. - Vi har tilgjengelige likvider til alle forfall frem til tredje kvartal 2025, sier informasjonsdirektøren.
Bekrefter etterforskning i Heimstaden-investering
Den svenske påtalemyndigheten har startet undersøkelser av pensjonsfondet Alectas gigantinvestering i Ivar Tollefsens Heimstad Bostad.
Heimstaden Bostad-investor bekrefter politianmeldelse
Det svenske finanstilsynet har anmeldt en eller flere personer i pensjonsfondet Alecta i tilknytning til selskapets kjempeinvestering i Heimstaden Bostad.
Mistenker korrupsjon i Alecta-deal med Heimstaden Bostad
Finansinspektionen i Sverige mistenker at det kan ha vært korrupsjon bak Alectas kjempeinvestering i Heimstaden Bostad.