<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
ila
Mistanke om sykdom ved SalMar-anlegg
Mattilsynet gjennomfører tilsyn i anlegget for å bekrefte ILA-diagnose.
Mattilsynet bekrefter sykdom hos Grieg Seafood
Infeksiøs lakseanemi er nå påvist ved et anlegg i Kvitsøy kommune der Grieg Seafood og Skretting driver med oppdrett.
Bekrefter sykdom ved Lerøy-anlegg
Infeksiøs lakseanemi er nå påvist ved et anlegg i Austevoll, der et Lerøy Seafood-selskap driver med lakseoppdrett.
Mistanke om sykdom hos Grieg Seafood
Grieg Seafood mistenker infeksiøs lakseanemi ved Hestholmen i Kvitsøy kommune.
Mistenker syk laks på Vestlandet
Mattilsynet mistenker ILA i Masfjorden kommune i Vestland. I Solund kommune er sykdommen påvist.
ILA-mistanke ved Lerøy-anlegg
Det har oppstått mistanke om fiskesykdommen ILA ved en lokalitet i Vestland fylke som et datterselskap er Lerøy Seafood driver. 
Sykdom i Mowi-anlegg
Infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved Mowi-anlegg i Trøndelag.