<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
industriordre
Større smell enn ventet i tysk industri
Industriordrene faller igjen – og det kraftigere enn ventet.
Makrotall overrasker USA
Både antall nye industriordre og innkjøpssjefindeksen stengt langt enn forventet i juni.
Industriordre skuffer i USA
Ordreinngangen i amerikansk industri var lavere enn ventet i april.
Sterkt industritall i USA – skuffelse i tjenestesektoren
Ordreinngangen i USAs industri økte mer enn ventet i november. Statussjekk fra tjenestesektoren kom imidlertid inn langt under konsensus.
USA-industri overrasker negativt
Industriordrene i USA falt mer enn ventet i april.
USA-industri overrasker positivt
Industriordrene steg mer enn ventet i USA.
Tysk industri skuffer
Ordreinngangen steg langt mindre enn ventet i juli.