<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
innvandrere
Trump ber kvinnelige demokrater med innvandrerbakgrunn forlate USA
I en tirade på Twitter skriver Donald Trump at kvinnelige demokrater med innvandrerbakgrunn bør reise tilbake dit de kom fra.
Forsker: Norske politikere mer villige til å tvangsintegrere
Norske regjeringer har siden 2003 lagt til det ene tvangsmiddelet etter det andre, sier Fafo-forsker Anne Britt Djuve. Hun mener det har endret norske verdier.
Frp: Norge bør lære av dansk innvandrerstatistikk
Størst ledighet blant innvandrere
Arbeidsledigheten blant innvandrere var på 5,4 prosent i fjerde kvartal 2018, ifølge tall fra SSB. Det er langt mer enn i befolkningen som helhet.
Flere benytter seg av kontantstøtte
De siste årene har andelen som benytter seg av kontantstøtte økt, viser en analyse fra SSB. 
SSB: 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere
Sosialhjelpsutbetalingene var i 2017 på 6,6 milliarder kroner. Innvandrernes andel av utbetalingene for landet under ett er 56 prosent, viser tall fra SSB.
Seks av ti innvandrere i jobb fem år etter introduksjonsprogrammet
Av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for innvandrere i 2011, var 63 prosent i arbeid eller utdanning etter fem år. Færrest kvinner er i jobb.