<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
insr
Insr staker ut ny kurs – utenfor børs
Insr har lagt frem sine siste kvartalstall som børsnotert selskap, og skal fra neste uke forvalte egne investeringer.
Insr er i brudd med minstekapitalkravet
Insr Insurance Group har konstatert sannsynlig underoppfyllelse av soliditetskravene ved en oppdatert gjennomgang. Finanstilsynet er nå varslet.
Christen Sveaas forlenger terminavtaler i to aksjer
Christen Sveaas forlenger terminavtaler i Insr Insurance Group og B2Holding.
Nærmer seg målstreken
Insr er i rute med avvikling av forsikringsvirksomheten, og etterhvert hele selskapet.
Har inngått avtale om overføring av hele forsikringsvirksomheten
Ifølge adm. direktør Niclas Ward må Insr Insurance nå vurdere om det er mulig for restene av selskapet å fortsette i en eller annen form.
Insr Insurance Group føyer seg
Insr-styret vil gjøre alt for å finne en løsning i tråd med tilsynets forventninger.
Sveaas forlenger i tre børsselskaper
Eksponeringen i forsikringsselskap, oljeselskap og riggselskap forlenges til september.