<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
irak
Nederland kan gå i manko på elektrisitet
Nederlandske TenneT hevder landet kan gå i manko på elektrisitet innen 2030.
Irak snart tilbake i olje-manesjen
For første gang på mange tiår skal et nytt oljeraffineri settes i drift i Irak.
Irak vil øke oljeeksporten
Iraks OPEC-delegat legger frem planer for å øke landets oljeeksport.
Genel Energy har fått ny KRG-betaling
Opec ser høyere oljeetterspørsel
Den globale oljeetterspørselen estimeres til 102,7 millioner fat pr. dag neste år, en økning på 2,7 millioner pr. dag fra 2022.
DNO-partner fikk betalt i Irak
Genel Energy har fått betaling fra De regionale kurdiske myndighetene i Irak for oljesalg i mai.
DNO-partner fikk penger
Genel Energy har fått penger fra KRG for oljesalg i desember.