<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
ivar horneland kristensen
Uriktig om næringsvirksomhet i etablerte stiftelser
Det er ikke riktig at den nye stiftelsesloven hindrer at dagens stiftelser driver næringsvirksomhet, skriver næringsminister Iselin Nybø.
Næringsministeren gjør det vanskeligere å drive næring
Å nekte næringsdrift i stiftelser vil komplisere, fordyre og i verste fall føre til nedleggelser i ideell sektor og kulturlivet, advarer Ivar Horneland Kristensen i Virke.
Skattepolitikken hindrer det grønne skiftet
Formuesskatten bremser eller i verste fall motvirker innovasjon og klimaomstilling i næringslivet, skriver Ivar Horneland Kristensen, Virke.
SMB-rabatt nå! Hva venter regjeringen på?
Vårt krav er at virksomheter i Norge gis samme muligheter i lånemarkedet som næringslivet i resten av Europa, skriver Ivar Horneland Kristensen i Virke.
Virke ønsker innenriks vaksinepass
For å redde virksomheter og arbeidsplasser går hovedorganisasjonen Virke inn for at koronavaksinerte får lettelser fra restriksjoner også innenlands.
Ber Sanner handle kjapt
– Tiden er vår verste fiende her, så det er ingen tid å miste, sier Ivar Horneland Kristensen i Virke, og ber staten ta mer av permitteringskostnadene.
Uten konsulentene stopper Norge
Det er på tide at vi anerkjenner det viktige bidraget konsulentene har i digitaliseringen av det offentlige Norge, skriver Ivar Horneland Kristensen i Virke.