<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
jack up
Vinneraksjen er fortsatt et gjeldsberg
Selv om kontraktene renner inn og ratene stiger så er det gjeldssituasjonen i Borr Drilling som vies mest oppmerksomhet blant analytikerne.
Fikk treårskontrakt til 43 år gammel rigg
43 år gamle «Ron Tappmeyer» skal tjenestegjøre i indisk farvann frem mot slutten av 2025.
Seadrill-beiler casher inn på riggsalg
Noble Corp casher inn milliarder på riggsalg. Det åpner for at det raskere kan komme utbytter fra Seadrill-beileren.
Shelf Drilling sikrer tre års kontrakt for rigg
Har trolig kjøpt to Maersk-rigger
New Fortress Energy har kjøpt to jack up-rigger som det skal bruke til et helt nytt konsept. Trolig er det snakk om de eldste riggene til Maersk Drilling.
Må hoste opp mer info innen seks måneder
Roxel Aqua har fått medhold av Nærings- og fiskeridepartementet, men må innfri kravet om mer dokumentasjon innen et halvt år for å få støtte.
Jobber inn 38 mill. i Nordsjøen
«Maersk Resolute» tas ut av opplag i Danmark for å vedlikeholde og bore på nederlandsk sokkel.