<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
jarle ellefsen
Bergen-rederi storeier i OHT
Spar Shipping har overtatt Grand China Logistics 60 prosentsandel i selskapet Lotus Marine på tvangssalg og er blitt nest største eier i OHT.
Tvangssalg skal gi deloppgjør for gammelt krav
En misligholdt leieavtale kan utløse tvangssalg av aksjemajoriteten i et selskap som eier en tredjedel av Arne Blystads Offshore Heavy Transport.
Eide Knudsen anker
Eide Knudsens rederi Spar Shipping i Bergen anker Oslo tingretts dom i erstatningssaken mot skipsreder Arne Blystad.
Må betale over 50 mill. i sakskostnader - anker dommen
Tom og Iwan Eide Knudsens jakt på oppgjør fra Grand China Logistics har til nå kostet brødrenes Spar Shipping over 50 millioner kroner. Nå ankes en dom fra Oslo tingrett.